نخستین گام برای استفاده بهینه تر از وب سایت تامین کده مارکت، درج کردن کالاهای بیشتر است و برای این منظور می بایست یکی از دو طرح ۱) اقتصادی و ۲) حرفه ای موجود را خریداری کنید. در طرح اقتصادی شما قادر خواهید بود برای مدت یک سال، تعداد ۱۰ کالا را در سایت درج کنید ولی در طرح حرفه ای، می توانید برای مدت یک سال، ۵۰ کالا را درج کنید.
برای فعال سازی هر یک از طرح ها، از پیشخوان فروشندگی خود از منوی سمت راست، گزینه “طرح فروشندگی” را انتخاب کرده و سپس طرح مورد نظر خود را فعال کنید. هم اکنون سه طرح برای استفاده از سایت وجود دارد:

  • اشتراک غازین – درج یک کالا برای یک ماه – رایگان
  • اقتصادی – درج ۱۰ کالا برای یک سال – ۱۰۰ هزار تومان
  • حرفه ای – درج ۵۰ کالا برای یک سال – ۲۰۰ هزار تومان

اشتراک رایگان
رایگان برای یک ماه
درج یک کالا تنها برای یک ماه
اشتراک اقتصادی
صد هزار تومان برای یک سال
درج ۱۰ کالا برای یک سال
اشتراک حرفه ای
دویست هزار تومان برای یک سال
درج ۵۰ کالا برای یک سال